Pháp luật về Nhân sự: luật lao động, luật bảo hiểm, thuế TNCN, lao động nước ngoài

Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, do tập trung vào kinh doanh mà lơ là khâu pháp lý. Nhưng không biết rằng, pháp lý chính là nền tảng vững chắc nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Mà sát sườn nhất, là pháp luật về Nhân sự: luật lao động, luật bảo hiểm, thuế TNCN, kể cả lao động nước ngoài.

 

Nội bộ: Bị kiện cáo tranh chấp gây mệt mỏi

Thuế, bảo hiểm: Bị phạt khi thanh tra

Đối tác: Bị mất uy tín

Kinh tế: bị thiệt hại

 

Nội dung khoá học:

Phần 1: Luật lao động

Pháp lý liên quan đến Lao Động

Tư vấn luật Lao Động trên tình huống thực tế

Vận dụng pháp luật lao động trong giao kết hợp đồng: HĐLĐ, kỷ luật lao động

 

Phần 2: Luật bảo hiểm

Pháp lý 

Tư vấn luật bảo hiểm dựa trên tình huống thực tế

Hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ & chuẩn bị hồ sơ thanh tra lao động, BHXH.. 

 

Phần 3: Luật thuế TNCN

Luật thuế TNCN

Các vấn đề về thuế TNCN

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNCN

 

Phần 4: Lao động nước ngoài

Quy định đối với lao động nước ngoài

Thủ tục hồ sơ đối với lao động nước ngoài

Một số lưu ý

 

Phần 5: Xử lý tranh chấp

Các tình huống tranh chấp thường xảy ra trong thực tế

Xử lý tranh chấp